SO Rafael

'Totale communicatie'

foto 1[1]
Schermafbeelding 2021-05-04 om 18.17.42

Naamgeving en motto

'Groeien in bescherming'. Na een beknopt naamgevingstraject ontwikkelden we dit treffende motto voor SO Rafael.

Het motto past bij de beschermengel uit de naam en bij de inzet van het team voor de ontwikkeling van hun zeer moeilijk lerende leerlingen.

Nieuwe huisstijl

De beschermengel uit de schoolnaam komt terug in het gestileerde logo van de school.

Dat logo is modern en kleurrijk en sluit met de vele speelse huisstijlelementen aan bij de basisschool.

Schoolgids en kalender

We ontwikkelen en ontwerpen voor Rafael uiteenlopende communicatiemiddelen.

Zo maakten we onder meer de jaarlijkse schoolgids, kalender, kerstkaart, bewegwijzering en logoborden op de gevel.

Nieuwbouw

Begin 2021 is de bouw van het nieuwe schoolgebouw gestart. Het abstracte engeltje uit het logo komt terug in de gevel.

Ook ontwikkelden we speelse iconen om de verschillende groepen aan te duiden. Deze komen in het gebouw en passen bij de huisstijl.

Schermafbeelding 2021-02-28 om 08.58.12

Wij zijn zeer tevreden over de trajecten die wij met Anke en haar bureau doorlopen. Betrokken­heid, flexibi­liteit, creativi­teit zijn daarin kern­woorden. De totale uit­straling van de PR is helder en doel­treffend. Daar­naast ervaren we de jarenlange samenwerking als zeer prettig.

Pien van Gendt, directeur Rafael

De op­brengst van het onze samenwerking is geweest: een nieuwe naam voor de school, een passend motto, een eigen­tijdse huis­stijl en complete set communi­catie­middelen.

Pien van Gendt, directeur Rafael

Bekijk meer van ons werk

Naar portfolio

Ik ben enthousiast, wat nu?

Laten we samen eens sparren over de kansen en mogelijkheden.

standaard afbeelding primair communicatie