De Marke VMBO

Visie vanuit het 'waarom'

Schermafbeelding 2021-02-28 om 10.18.37

Van wat naar waarom

Loop een willekeurige school binnen en het team vertelt je precies wat voor een prachtig aanbod ze leerlingen biedt en wat de sterke punten zijn.

De vraag waarom ze doen wat ze doen, is vaak lastiger te beantwoorden, maar interessant om te stellen. Het raakt immers de kern van een organisatie. Voor VMBO De Marke hebben we het waarom van de school centraal gezet in de visie en deze echt op de leerlingen gericht. Je leest de visie hier.

Why, how & what

Het is inspirerend om als schoolleider te kijken naar het model ‘The Golden Circle’ van Simon Sinek. Het model gaat uit van drie verschillende niveaus waarop organisaties denken, handelen en communiceren, het ‘Why, How en What’.

Waarom centraal
Scholen communiceren vaak vanuit de buitenschil van het model. Ze vertellen voornamelijk wat ze doen, bijvoorbeeld kwalitatief goed onderwijs beiden. Tevens maken ze duidelijk hoe ze het doen, middels moderne lesmethoden, extra techniek, kunst, sport, etc. De sterke pijlers staan centraal, maar de boodschap mist vaak de doelstelling ofwel het waarom. Hier ligt een kans voor uw school.

Van binnen naar buiten
Simon Sinek heeft ontdekt dat succesvolle organisaties van binnen naar buiten werken. Ze overtuigen vanuit het waarom. Pas dan gaat het over bezieling en visie.

We illustreren het graag met een voorbeeld. Laten we kijken naar de wijze waarop diverse middelbare scholen zich presenteren:

‘We zijn een school met ambitie, die leerlingen meer biedt. Ons diploma biedt een stevige basis voor de toekomst. We bieden een breed aanbod met een opleiding die bij je past. In de vele activiteiten krijg je de ruimte om je talenten te ontwikkelen.’

De boodschap kunnen we ook brengen vanuit The Golden Circle: ‘Wij geloven in jou potentie en die van alle kinderen. In alles stellen we de ontwikkeling van onze leerlingen centraal. Wij koesteren je ambities, stimuleren je talent en bieden een breed aanbod met een opleiding die echt bij je past. Wij zijn een actieve school met ambitie en leggen samen met jou een stevige basis voor je toekomst!’

Proef je het verschil?

Wervende kracht
Communiceren vanuit The Golden Circle is meer doelgroepgericht. Het gaat over contact, elkaar versterken en samen resultaten behalen. Het gaat uit van de kern van de school, de visie en draagt deze op persoonlijke wijze uit. Zo wordt in de communicatie met oriënterende ouders en leerlingen de boodschap versterkt en wervend geformuleerd.

Bekijk meer van ons werk

Naar portfolio

Delen wij met jou de interesse in de theorie van Simon Sinek?

Leuk om van gedachten te wisselen.

standaard afbeelding primair communicatie